Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Alam, Umar Falahul, IAIN Walisongo Semarang
Alam, Umar Falahul, Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang
Alam, Umar Falahul, Pustakawan UIN Semarang
Ali, Muhammad, STAIN Ponorogo
Antasari, Indah Wijaya, IAIN Purwokerto
Anwar, Ahmad
Ashari, Ashari, STAIN Ponorogo
Aulawi, Moch Basit, STAIN Kediri
Aulawi, Moch Basit
Aziz, Syafrudin, STAIN Purwokerto
Aziz, Syafrudin

B

Bachtiar, Arif Cahyo
Basuki, Basuki, STAIN Ponorogo
Bestari, Melati Purba, STIE Perbanas Surabaya
Budiwijaya, M.N.

C

Cahyo, Hairul A, Perpustakaan STAIN Pamekasan

E

Elmawa, Mahrus, IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Ernaningsih, Dwi Novita, Universitas Negeri Malang

f

fadmawati, endang, Pustakawan Universitas Diponegoro, Semarang& Dosen LB Jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UNDIP
Fahmi, Yusri, STAIN Padang Sidimpuan
Fatmawati, Endang, Universitas Diponegoro Semarang
Fistiyanti, Isna, UIN Sunan Ampel Surabaya

H

Hadna, Ida N, Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hadna, Ida Nor'aini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hakim, Heri Abi Burachman, ISI Yogyakarta
Hamim, Mohamad, STAIN Kediri
Hamim, Muhamad, STAIN Kediri
Handayani, Rina, Program Pascasarjana, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Handisa, Rattah Pinusa, Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang
Hardiati, Wijaya, Akper Pemkab Ponorogo
Hardiyati, Wijaya
Hariyati, Mutty, Universitas Negeri Surabaya
Harliansyah, Faizuddin, UIN Malang
Haryanto, Haryanto, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Hijrih, Fatchul, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

I

Isrowiyanti, Isrowiyanti
Istiana, Purwani, UGM Yogyakarta

J

Junaeti, Junaeti, UPT Perpustakaan STAIN Pekalongan

K

Kardi, Kardi, STAIN Ponorogo
Komarudin, Komarudin, STAIN Kediri
Komarudin, Komarudin, STAIN Kediri
Kristyanto, Dian
Kurniawan, Taufiq, Universitas Negeri Malang

L

Lestari, Ema Puji, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Interdisiciplanary Islamic Studies Program, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

M

Mansyur, Mohammad, UIN Sunan Ampel Surabaya
Mashur, Ilham, STAIN Kediri
Mashuri, Ilham, STAIN Kediri
Mashuri, Ilham
Mashuri, Ilham, STAIN Kediri (Indonesia)
mufid, mufid, Pustakawan UIN Malang
Mufid, Mufid
Mufid, Mufid, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Indonesia)
Muhamad, Hamim, STAIN Kediri
Mujiati, Mujiati, Pustakawan STAIN Ponorogo
Muryati, Muryati
Musrifah, Musrifah, Universitas Tanjungpura

N

Nurfadlliah, Nurfadlliah
Nurhayati, Aisatun, STAIN Jember
Nurhayati, Atmasari, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nurohman, Aris, IAIN Purwokerto

P

Purwandini, Dyana, STIE Perbanas Surabaya
Purwoko, Purwoko, UGM Yogyakarta

Q

Qomariyah, Astutik Nur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

R

Rahmi, Lailatur, IAIN Imam Bonjol Padang
Ridwan, Madinatul Munawwarah
Rifqi, Achmad Nizam, Polinema
Rodhin, Roni, STAIN Curup
Rodhin, Roni, STAIN Curup
Rodliya, Umir, UIN Sunan Ampel Surabaya
Rodliyah, Ummi, IAIN Sunan Ample Surabaya
Rofi'ah, Khusniati
Rofiq, Ahmad Choirul, STAIN Ponorogo
Rotmianto, Mohamad, IPI Magetan

S

Salam, Yufridal Nur, STAIN Ponorogo
Saputra, Dwi Fajar, Pustakawan, Fakultas Kedokteran, UPN Veteran Jakarta
Sari, Kristina, STIESA Surabaya
Setiawan, Eko, Universitas Surabaya (UBAYA)
Sujoko, Sujoko, Program Pascasarjana, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sukirno, Sukirno, Perpustakaan Fak. Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Sukirno, Sukirno, Perpustakaan Fak. Kedokteran UGM Yogyakarta
Sukirno, Sukirno, UGM Yogyakarta (Indonesia)
Sulistyono, Irwan
Supriati, Eny, STAIN Ponorogo
Sutriono, Sutriono
Suwarno, Wiji, STAIN Salatiga
Suwarno, Wiji, Pustakawan STAIN Salatiga
Syarif, Viola Dewi Putri, Program Pascasarjana, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

T

Tafqihan, Zuhdy, STAIN Ponorogo
Tafqihan, Zuhdy, STAIN Ponorogo (Mexico)
Tjiptasari, Fitriana

U

UH, Irma Rumtianing, STAIN Ponorogo
Ulum, Amirul, Universitas Surabaya (UBAYA)
Ulum, Amirul
Ulum, Amirul, Pustakawan Ubaya (Indonesia)
Ulum, Amirul, Ubaya Surabaya
Ulumi, Bahrul, IAIN Walisongo Semarang

W

Wibawanto, Alwan, STAIN Ponorogo

Y

Yusuf, Muhammad Choironi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta