THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN ISLAM: AS DISCOURSED IN THE WORKS OF AL-QARADAWI

Ahmad Nabil Amir

Abstract


Kertas ini menyorot tentang isu-isu hak asasi sepertimana dibincangkan dengan kritis dalam karya penulisan al-Qaradawi, seperti Fatawa al-Mu‘asarah, Fi Fiqh al-Dawlah fi al-Islam, Fiqh al-Jihad, Fiqh al-Awlawiyyat, Fiqh al-Aqalliyyat, Fiqh al-Zakah dan kontribusi-nya yang lain dalam bidang hak asasi. Ia membincangkan prinsip asas dalam melindungi dan mempertahankan hak asasi yang fundamental berkait dengan kebebasan agama, kebebasan ekspresi, kebebasan naluri, hak minoriti, persamaan jantina, dan topik-topik penting yang lain yang didiskusikan secara substantif oleh Qaradawi. Hasil kajian akan menyerlahkan ketokohan Qaradawi sebagai pelopor hak asasi dan kedudukannya yang penting dan mendasar dalam isu ini dan relevansi dan signifikasinya yang krusial dengan kehidupan ummah kontemporer. 


Keywords


hak asasi dalam Islam, Shaykh Yusuf al-Qaradawi, maqasid al-shariah, fiqh al-mu‘asarah, fiqh kontemporerDOI: https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1017
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /home/sloki/user/h26204/sites/jurnal.stainponorogo.ac.id/www/lib/pkp/classes/webservice/WebService.inc.php on line 198